خدمتی جدید و کاربردی از سرمایه دیجیتال برای معامله گران بازار ارزهای دیجیتال.