تحلیل ارز دیجیتال APE

تحلیل ارز دیجیتال APE – یازدهم ماه اوت 2022

تحلیل آواکس

تحلیل آواکس (AVAX) – یازدهم ماه اوت 2022

تحلیل دامیننس BTC

تحلیل دامیننس BTC- دوم ماه اوت 2022

تحلیل تکنیکال توتال

تحلیل تکنیکال توتال (Total) – دوم ماه اوت 2022

تحلیل تکنیکال ICP

تحلیل تکنیکال ICP کاردانو – یکم ماه اوت 2022

تحلیل کاردانو

تحلیل کاردانو – 27 ماه جولای 2022

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

ارز دیجیتال مانا

تحلیل ارز دیجیتال مانا – 23 ماه جولای 2022

تحلیل توکن GATE

تحلیل توکن GATE – بیستم ماه جولای 2022

تحلیل ارز WAVES

تحلیل ارز WAVES (ویوز) – 16 ماه جولای 2022

تحلیل ارز آلگوراند

تحلیل ارز آلگوراند – 12 ماه جولای 2022

تحلیل ارز گالا

تحلیل ارز گالا (GALA) – چهارم ماه جولای 2022

تحلیل تکنیکال NEAR

تحلیل تکنیکال NEAR – دوم ماه جولای 2022

تحلیل ارز دیجیتال VET

تحلیل ارز VET (وی چین) – 28 ماه ژوئن 2022

تحلیل ارز دیجیتال ALICE

تحلیل ارز دیجیتال ALICE – ژوئن 2022

تحلیل ارز LINK

تحلیل ارز LINK (چین لینک) – 23 ماه ژوئن 2022

تحلیل شاخص توتال

تحلیل شاخص توتال (Total) – ماه ژوئن 2022

تحلیل ارز متیک (پالیگان)

تحلیل ارز MATIC (پالیگان) – 18 ماه ژوئن 2022

تحلیل ارز FTT (صرافی FTX)

تحلیل ارز FTT – پانزدهم ماه ژوئن 2022

تحلیل ارز ایپ کوین

تحلیل تکنیکال ایپ کوین – 11 ماه ژوئن 2022

تحلیل ارز مانا

تحلیل ارز مانا – 22 ماه می 2022

تحلیل ارز SAND

تحلیل ارز SAND (سندباکس) – 21 ماه می 2022

تحلیل ارز پولکادات

تحلیل ارز DOT – هجدهم ماه می 2022

تحلیل ارز کاردانو

تحلیل ارز کاردانو – 17 ماه می 2022

تحلیل ارز AVAX

تحلیل ارز AVAX – پانزدهم ماه می 2022

تحلیل ارز سولانا

تحلیل ارز سولانا – 15 ماه می 2022

تحلیل شاخص توتال

تحلیل شاخص توتال – 14 می 2022

خطوط فلت ایچیموکو

کاربرد فلت شدگی های خطوط ایچی موکو

تحلیل تکنیکال سولانا (SOL)

تحلیل تکنیکال SOL – هفتم ماه می 2022

کیجونسن ایچیموکو

تشخیص اصلاح با فلت شدگی کیجونسن

توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!