تخصص

تحلیلگر فاندامنتال بازار کریپتوکارنسی
تحلیلگر داده های آنچین (Onchain) بازار
محقق بلاکچین
تحلیلگر مسائل حقوقی و اثبات ادعا در تراکنش های بلاکچینی
کارشناس آزادسازی تراکنش های فریز یا گم شده در بلاکچین
محقق بلاک چین ، تحلیلگر فاندامنتال بازار کریپتوکارنسی

مهندس نگار رضائیه