مشاوره خصوصی

  • اطلاعات فردی

  • اطلاعات مشاوره

    • مشاوره سرمایه گذاری به صورت مستقیم با " مهندس ماهان مازندرانی " خواهد بود .
    • هزینه مشاوره 1/500/000 تومان می باشد و به لحاظ زمانی محدودیت در ساعات مشاوره ندارد .
    • نحوه مشاوره بصورت تماس اسکایپ (Skype)خواهد بود .
    • در صورت تمایل مشاوره با مهندس مازندرانی این فرم را تکمیل و سپس به درگاه پرداخت متصل خواهید شد . بعد از پرداخت کارشناسان سرمایه دیجیتال با شما تماس خواهند گرفت برای تعیین وقت مشاوره سرمایه گذاری.