عملکرد انجمن تحلیلی - آذر ماه
عملکرد انجمن تحلیلی - دی ماه
برای واریزی تتر اینجا کلیک کنید

واریزی تتر جهت ثبت نام در انجمن تحلیلی

برای ثبت نام در انجمن تحلیلی با استفاده از واریزی تتر ، لطفا به آدرس ولت زیر در شبکه TRC-20 واریز نمایید و از واریزی خود اسکرین شات گرفته و به آیدی تلگرامی درج شده در زیر ارسال کنید.

توجه : مسئولیت واریزی اشتباه و همچنین واریزی اشتباه در شبکه ERC-20 بر عهده شماست و سرمایه دیجیتال هیچگونه مسئولیتی در این قبال ندارد .


آدرس ولت :

TAJzHUEmibq4MognnrSAzTKmkf8nMCcLuG


آیدی تلگرام جهت ارسال اسکرین شات  واریزی :

t.me/digitalfinance_group

اشتراک 1 ماهه

انجمن تحلیلی
  • تحلیل بازار ارزهای دیجیتال
  • تحلیل فاندامنتال رمز ارزها
  • تحلیل های آموزشی
$ 18 1 ماهه

اشتراک 3 ماهه

انجمن تحلیلی
  • تحلیل بازار ارزهای دیجیتال
  • تحلیل فاندامنتال رمز ارزها
  • تحلیل های آموزشی
$ 48 3 ماهه

اشتراک 6 ماهه

انجمن تحلیلی
  • تحلیل بازار ارزهای دیجیتال
  • تحلیل فاندامنتال رمز ارزها
  • تحلیل های آموزشی
$ 89 6 ماهه